Numer wpisu
93/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzajacego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej do Markrtu OBI
Znak sprawy
Ek I-7624/00043/05
Data wydania
2005-10-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Podalux Sp. zo.o., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Postanowienie wydane po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18