Numer wpisu
94/B/2006
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej do Marketu OBI
Znak sprawy
Ek I-7624/00043/05
Data wydania
2005-10-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Podalux Sp. zo.o., ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Dotyczy Marketu OBI w Rybniku przy ul. Żorskiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18