Numer wpisu
95/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzajacego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Centrum Handlowego Carrefour wraz ze stacją paliw w Rybniku przy ul. Gliwickiej
Znak sprawy
Ek I-7624/00046/05
Data wydania
2005-11-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Carrefpur Polska Sp.z o.o., ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Postanowienie wydane po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18