Numer wpisu
97/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy Placu Wolności w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/05
Data wydania
2005-12-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Focus Park Rybnik Bis Sp. zo.o., Al. Jana Pawła II 25 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Postanowienie wydane po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18