Numer wpisu
67/B/2006
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy Placu Wolności w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/05
Data wydania
2006-02-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Focus Park Rybnik Bis Sp. zo.o., Al. Jana Pawła Ii 25, 00-854 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18