Numer wpisu
69/B/2006
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wyglendy w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00059/05
Data wydania
2006-01-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o, ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18