Numer wpisu
100/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00060/05
Data wydania
2005-05-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Utex" Sp. z o.o.,ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu dzierżawionego od Elektrowni "Rybnik" S.A. A położonego przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18