Numer wpisu
101/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy linii do produkcji spoiw mineralnych pakowanych
Znak sprawy
Ek I-7624/00067/05
Data wydania
2005-12-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PPH Utex Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Postanowienie wydano po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18