Numer wpisu
102/B/2006
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii do produkcji spoiw mineralnych pakowanych
Znak sprawy
Ek I-7624/00067/05
Data wydania
2005-12-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PPH Utex Sp. zo.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18