Numer wpisu
70/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00070/05
Data wydania
2006-01-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Postanowienie wydano po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18