Numer wpisu
104/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00062/05
Data wydania
2005-05-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"AGRO-OGRODNIK" Przeliorz Krystyna, ul. Oś. Południe 2, 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18