Numer wpisu
105/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Górnośląskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00074/05
Data wydania
2005-12-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Postanowienie wydane po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18