Numer wpisu
73/B/2006
Dotyczy
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Górnośląskiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00074/05
Data wydania
2006-01-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o., ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18