Numer wpisu
74/B/2006
Dotyczy
Postanowienia stwierdzjącego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00075/05
Data wydania
2006-01-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Nazwa podmiotu
Miasto Rybnik reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Uwagi
Postanowienie wydano po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18