Numer wpisu
107/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 11 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Mglistej 2 D i Św. Maksymiliana 7, 9 – 13.
Znak sprawy
Ek I-7635/00045/06
Data wydania
2006-03-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Elektrowni „Rybnik”, ul. Mglista; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18