Numer wpisu
108/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. topola euroamerykańska, rosnących na terenie działek nr: 89/6 i 157/6, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku – Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00048/06
Data wydania
2006-03-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18