Numer wpisu
109/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat.: wierzba iwa – 2 szt., brzoza brodawkowata – 5 szt., rosnących na terenie działki nr 2327/278, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 35 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00062/06
Data wydania
2006-04-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18