Numer wpisu
110/B/2006
Dotyczy
Usunięcia 4 szt. Drzew gat. Lipa i dąb z terenu parku przy Kampusie ul. Rudzka
Znak sprawy
Ek I-7635/00054/06
Data wydania
2006-03-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarzad Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 Rybnik pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Uwagi
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18