Numer wpisu
113/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 124/1, dzierżawionej przez wnioskodawcę od K.W. S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, położonej przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00057/06
Data wydania
2006-05-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18