Numer wpisu
114/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 245/20, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00067/06
Data wydania
2006-04-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18