Numer wpisu
116/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1814/236, będącej współwłasnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Rudzkiej 17 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00076/06
Data wydania
2006-04-13
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18