Numer wpisu
117/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. daglezja zielona, rosnących na terenie działki nr 99/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00068/06
Data wydania
2006-04-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma JAKAR – Jacek Nowak Spółka Jawna, ul. Baranowicka 8 B; 44 - 240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18