Numer wpisu
119/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gat.: sosna pospolita – 6 szt., dąb czerwony – 6 szt., brzoza brodawkowata – 10 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 2917/20, będącej własnością wnioskodawcy, przy ul. Rybnej 28.
Znak sprawy
Ek I-7635/00041/06
Data wydania
2006-04-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnik
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-05-18