Numer wpisu
163/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 310/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliana Ursyna - Niemcewicza 18 w Rybniku - Popielów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00141/06
Data wydania
2006-06-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06