Numer wpisu
162/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 111 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 890/19 i 1386/19, dzierżawionych przez wnioskodawcę od K.W. S.A., położonych przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00109/06
Data wydania
2006-06-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma SEGO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06