Numer wpisu
167/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gatunków: sosna pospolita - 17 szt., modrzew europejski – 5 szt., rosnących na terenie działek nr: 728/9 i 729/9, położonych przy ulicy Wincentego Witosa 75 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00098/06
Data wydania
2006-06-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06