Numer wpisu
168/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia 110cm, rosnącego na terenie działki nr 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00122/06
Data wydania
2006-06-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06