Numer wpisu
169/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: sosna wejmutka – 1 szt., daglezja zielona odmiana sina – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 285/1, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiśniowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00143/06
Data wydania
2006-06-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06