Numer wpisu
170/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 580/286, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00134/06
Data wydania
2006-06-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach: ul. Dubois 12; 44 – 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06