Numer wpisu
172/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1368/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00150/06
Data wydania
2006-06-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06