Numer wpisu
175/B/2006
Dotyczy
Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: zainstalowanie ściany lakierniczej MM04 FLOW z instalacją nawiewmo-wywiewną w istniejącej Fabryce SYGNAŁY w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/06
Data wydania
2006-06-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY ul. Sygnały 62 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Uwagi
brak obowiązku sporządzenia raportu
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06