Numer wpisu
177/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 555/60, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00159/06
Data wydania
2006-07-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia „RYBNIK” S. A., ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06