Numer wpisu
178/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na terenie działki nr 1618/34,ulicy Granicznej
Znak sprawy
Ek I-7635/00149/06
Data wydania
2006-07-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06