Numer wpisu
179/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie bulwarów wzdłuż rzeki „Nacyna”, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Budowlanych w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00145/06
Data wydania
2006-07-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 – 210 Rybnik 15
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-07-06