Numer wpisu
180/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie należącym do wnioskodawcy w rejonie szybu V KWK „Chwałowice”, położonym przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00172/06
Data wydania
2006-07-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Oddział KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16