Numer wpisu
182/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa obiegu wozów na zrębie szybu II (KWK"Chwałowice")
Znak sprawy
Ek I-7624/00036/06
Data wydania
2006-05-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KW S.A. Oddział KWK "Chwałowice" ul. 1 Maja 26 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16