Numer wpisu
184/B/2006
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch zwałów węgla surowego, powiększenie istniejącego zwału miałów węglowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Znak sprawy
Ek I-7624/00032/06
Data wydania
2006-04-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KW S.A. Oddział KWK "Jankowice" ul. Jastrzębska 12 44-253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16