Numer wpisu
188/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 4205/140, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 46 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00148/06
Data wydania
2006-07-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wodzisławska 46; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16