Numer wpisu
193/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 , rosnących na terenie działki nr 2111/179, ulicy Podleśnej .
Znak sprawy
Ek I-7635/00152/06
Data wydania
2006-07-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16