Numer wpisu
194/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 882/55 i 4840/180, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Grzybowej 14 i gen. Józefa Hallera 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00164/06
Data wydania
2006-07-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Telekomunikacja Polska Pion Administracji Region Południowy Dział Utrzymania Majątku, ul. Francuska 101; 40 - 506 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16