Numer wpisu
211/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1220/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Granicznej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00186/06
Data wydania
2006-08-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16