Numer wpisu
213/B/2006
Dotyczy
wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki (przeznaczonej pod zabudowę) nr 1032/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hożej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00205/06
Data wydania
2006-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pok. 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16