Numer wpisu
215/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3574/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 9 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00195/06
Data wydania
2006-08-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ŻŁOBEK SKRZAT, ul. Dąbrówki 9; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16