Numer wpisu
216/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działek nr: 1131/61 i 1132/61, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku – Chwałęcice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00192/06
Data wydania
2006-08-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16