Numer wpisu
220/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działek nr: 1860/24 i 1863/24, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00206/06
Data wydania
2006-09-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „TRACOM” s. c. mgr inż. arch. J. Kuczera & mgr inż. W. Wojciechowski: ul. Plac Wolności 14/6; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16