Numer wpisu
222/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1242/119, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 108 w Rybniku - Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00215/06
Data wydania
2006-09-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gimnazjum Nr 11, ul. Górnośląska 108; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16