Numer wpisu
223/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba krucha, zlokalizowanego na terenie działki nr 2393/125, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 4 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00203/06
Data wydania
2006-09-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „RYF”, ul. Bolesława Chrobrego 39; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16