Numer wpisu
225/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 2591/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 4 D w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00204/06
Data wydania
2006-09-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I SPEDYCJI NA LINIACH MIĘDZYNARODOWYCH PAMTRANS Henryk Krzyżanowski, ul. Przemysłowa 13; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16