Numer wpisu
226/B/2006
Dotyczy
usunięcia drzew kolidujących z rozbudową boiska szkolnego przy SP nr 6 ul. Wodzisławska 123
Znak sprawy
Ek I-7635/00221/06
Data wydania
2006-08-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wodzisławska 123, 44-218 Rybnik
Miejsce przechowywania
urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok.013, ul.Chrobrego2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Uwagi
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16