Numer wpisu
227/B/2006
Dotyczy
usunięcia drzewostanu z terenu nieruchomosci przy ul. Stawowej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe typu szeregowego
Znak sprawy
Ek I-7635/00211/06
Data wydania
2006-08-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
AWIM INWEST mgr Róża Korbel ul. Wiejska 4, Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, ul. Chrobrego2
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-10-16